Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB startar Crowdfunding. Se hemsida www.Lowcostcompany.com  för ytterligare information.

Se även www.Lagkostnadsbolaget.se för ytterligare information om det finansiella systemet.

Världens mest äkta räntefria finansiella system startas i Sverige, var gärna med i Lågkostnadsbolagets Start Up på www.Lowcostcompany.com. TBST stödjer denna Crowdfunding som bidrar till att skapa en motvikt till nuvarande finansiella ordning med stora vinstuttag pga av den löpande räntan utan att egentlig arbetsinsats görs.

Verksamheten drivs till självkostnadspris och det tydliggörs HÄR HUR LÅNEKOSTNADERNA ser ut  . 
Lågkostnadsbolagets Crowdfunding syfte är att gagna människor som vi anser har onödigt höga kostnader hos banker för sina lån och det återspeglas i deras resultat. Skrämmande 100 miljarder i vinst p g a räntemekanismen. Ränta har vi indoktrinerats av att tro är ett måste i ett samhälle trots att många banker utomlands (Sverige, tidigare JAK-banken) bedriver räntefri verksamhet.

Vår finansiella modell är byggd för framtiden där effekten blir nästan microbetalningar för exvis våra lån samtidigt som alla "prestationer" (=det är en prestation Du gör när Du investerar Dina pengar hos oss) belönas och hamnar i den egna fickan, inte hos banken som inte ger nå´t värde tillbaka.

Vid lån tar Lågkostnadsbolaget enbart betalt för en utförd tjänst exempelvis när lån hanteras, avier för varje lån skrivs ut osv.

Nu hos banken eller hos de som sysslar med ränta... bara dagarna går, så tickar Din ränta på exvis ett banklån, ingen arbetar med Ditt lån, ingen arbetar alls, ingen gör något, vardag, lördag som söndag, så tickar räntan vidare. Kanske kommer en UC upp emellanåt under tiden, det är väl maximalt arbete som utförts ? Är det klokt ?
 
Det är få personer/företag som får betalt om man bara låter tiden gå. Gäller antagligen i de flesta samhällen på jorden. 2% äger mer än hälften av alla tillgångar på jorden och dessa kan ju också låta tiden gå och arbeta för dem. Men 98% då ? 

Med denna Crowdfunding kan vi förändra och naturligtvis är det osmakligt att be om bidrag men vi pratar om samhällsnytta för merparten av människorna. Vi är övertygade om att vi också skapar ett ökat välmående med vårt koncept R - S - M. Se Lowcostcompany.com

Lågkostnadsbolaget
Juli 2018