Instruktioner & Allmänna- och Betalningsvillkor för annonsörer: Länkar & Bilder

Öka trafiken på Din hemsida genom oss - blir mer kunder - bara mer affärer. Under ett helt år gäller länken. 

I N S T R U K T I O N E R, hur fylla i vårt formulär?


K O M M U N:
(Syns alltid i Din kommun under Din bransch)

Gratislänk
till Din hemsida under ett HELT ÅR? Gör så här.

1. Välj Län - Kommun - Bransch Kommun - Underbransch Kommun.
2. Lägg Kommun i Kassan.
3. Fyll i Dina företagsuppgifter.
4. Skicka beställning. Vi granskar och levererar normalt inom 24 tim.

Komplettera gratislänken med en "Trevlig Beskrivning" på 100 alt 200 tecken?

1. Välj Län - Kommun - Bransch Kommun - Underbransch Kommun.
2. Fyll i den Tilläggsartikel Du önskar, 100 resp. 200 tecken.
3. Lägg Kommun i Kassan.
4. Fyll i Dina företagsuppgifter SAMT "En Trevlig Beskrivning" på 100 resp 200 tecken. "Vill Ni ha hjälp, skriv in det"
5. Skicka beställning. Vi granskar och levererar normalt inom 24 tim


Nedan ett exempel på en Länk och en "Trevlig Beskrivning" på 2 rader och 200 tecken som ligger på Riks och Kommun.

Ert självklara val om byggnation i Gävleborg. Kvalité i allt vi gör, lyssna med oss om stora som små byggprojekt. För prisförslag kontakta oss på tel: 073 - 026 39 10. Välkomna !R I K S: (
Syns alltid i hela Sverige under Din bransch, man landar där först... syns först... exponeras först)

1. Gör som i Kommun och komplettera med Riks.
2. Lägg Kommun/Riks i Kassan.
3. Fyll i Dina företagsuppgifter.
4. Skicka beställning. Vi granskar och levererar normalt inom 24 tim.


S L I D E R:
(Kraftfull exponering med blinkande exponering av Ditt företag under ett helt år, att välja på Startsida/Övriga i 1/2 bilder)

1. Gör som med länkarna fast välj någon av artiklarna "Artikel Annonsering".
2. Lägg Annons i Kassan.
3. Bifoga Annonsen. Max 2 MB i formaten jpg samt gif.
4. Skicka beställning. Vi granskar och levererar normalt inom 24 tim.

Övrigt

  • Vi granskar och lägger ut inom 24 tim.
  • 1 gratislänk per företag/bransch/kommun ingår gratis.
  • Ytterligare länkar per företag/flera branscher kostar 100 kr/st/år.
  • Priser är exkl moms och syns på varje artikel.

 


A l l m ä n n a    v i l l k o r

TBST Consult AB (TBST.se) ger inga garantier ifråga om sanningshalten i den "trevliga texten" eller annan textsättning av annonsörerna.

TBST.se ansvarar inte för om köparen ångrar sig innan köpet är avslutat. Vi kan heller inte vara ansvariga för eventuella felaktigheter i innehållet i länkarna och förbehåller oss rätten till att vägra publicering av länkar. En länk vars innehåll betraktas som oseriöst eller olämpligt tas bort av TBST.se. Exempel på olämpligt innehåll är länkar till sidor med pornografiska, rasistiska eller andra stötande inslag.

TBST.se hjälper polisen med information om olagligheter förekommer i länkarna. Länkar vars innehåll betraktas som olagligt kommer att raderas. Länkarna och köparens identitet kan fastställas av Internetleverantören eftersom IP-adressen loggas.

Genom att fylla i ett formulär på TBST Consult AB hemsida (www.TBST.se) godkänner man utskick av liknande objekt som man tidigare registrerat intresse för. TBST.se loggar alla meddelanden som skickas genom ´TBST Consult AB;s system, detta för att kunna garantera leverans av alla meddelanden och för att förebygga eventuell förlust av data.


Branscher

Länkarna skall läggas i de branscher som bäst beskriver verksamheten. TBST.se förbehåller sig rätten att flytta länken till rätt bransch. En länk/ett företags länk kan innehålla flera branscher.


Länkar

Länkar i annonsen skall vara relevanta för objektet du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt. Det är inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons - eller auktionsplats.


Orealistiska erbjudanden

TBST.se förbehåller sig rätten att bedöma vad som är en orealistisk länk eller beskrivning.


Upphovsrätt

Alla rättigheter till annonstexten överlåts till TBST Consult AB (TBST.se).


Ansvar

Annonsören är personligen ansvarig för sin länk eller annons. TBST.se ansvarar inte för innehållet till den länkade hemsidan.


Övrigt

TBST.se förbehåller sig rätten till att avgöra när en länk bryter mot TBST Consult AB;s regler. Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden.


B e t a l n i n g s v i l l k o r

  • Priser alltid exklusive moms.

  • 10 dagar netto.

  • Kravbrev utsändes ej. Länken tas bort vid utebliven betalning.

  • När betalning erhållits efter att länken tagits bort, förbehåller sig TBST Consult AB avgöra ny plats och placering av länk.

  • Ersättning för kostnader i samband med Inkassohantering tas alltid ut. Exempelvis att Inkassobolag används och dess kostnader eller Kronofogdemyndighetens inkassokostnader.

  • Är länken ej betald vid förfallodagen förbehåller vi oss rätten att erbjuda annan annonsör platsen.
Sidan uppdaterad: 2015-02-23